شنبه تا چهارشنبه: ۱۸-۹

پنجشنبه: ۱۳-۹

تهران، خیابان دماوند، خیابان حاتمی، نبش اردیبهشت، پلاک ۲۶، واحد ۲